Cevap ( 1 )

  1. Çin baskısından kaçan Kuzey Hunları, M.S. 375’de Batı’ya göç etmeye başladılar. Hun göçleri sonunda Karadeniz’in Kuzeyindeki Germen, Slav gibi kavimler Batı’ya göç etti.Doğu Avrupa’ya Germen kavimlerinin göçü sonucunda , Roma İmparatorluğu, M.S. 395 tarihinde, Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .