Cevap ( 1 )

  1. Oğuz destanına göre Oğuz Han’ın Gün, Ay, Yıldız, Gök, Dağ ve Deniz Han adlarında altı oğlu vardır. Bunlardan ilk üçünün soyundan gelenler sağ kolu diğer üçüne mensup olanlar ise sol kolu oluşturuyorlardı. Bunlardan her birinin dört boyu vardı. Gün, Ay ve Yıldız Han’ların soyundan gelen Oğuz (Türkmen) boylarına Bozoklu, Gök, Dağ ve Deniz Han’ların soyundan gelenlere de Üçoklu denirdi.

    Osmanlı devletini kurmuş olan ailenin, tarihi kayıtlara ve bilinen damgalara göre, Oğuzların Kayı boyuna mensup oldukları tespit edilmiştir.

    Selçuklular, Malazgirt Meydan Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun fethi sırasında kendilerine bağlı Oğuz boylarını Anadolu’nun çeşitli bölgelerine yerleştirdiler.  Bu arada Kayı boyuda yerleşme sırasında veya daha sonra Anadolu’nun bazı bölgelerine yerleştirilmiştir ki bunlardan bir kısmı I. Alaeddin Keykubad zamanında (1220-1237) Ankara’nın kuzeybatısındaki Karacadağ yörelerine yerleştirilmişlerdir. Buralar XIII yy. ortalarında Ankara’nın batı yörelerinden göç edip Söğüt ve Domaniç’i ele geçirmişlerdir. Böylece bu bölgeye yerleştirilen Kayılar, 400 çadır halkından oluşuyordu ve başbuğları da Ertuğrul Bey’di. Ertuğrul Bey’in vefatından sonra küçük oğlu Osman Bey, seçimle Kayı boyunun ve diğer Türkmenlerin başına getirildi.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .