Cevap ( 1 )

 1. Konar göçer ve köylerde yaşayan toplumların benzer özellikleri
  – Yardımlaşma ve dayanışma duyguları güçlüydü.
  – konar göçer ve köy yaşamında insanlar hayvanlıkla uğraşır ve avcılık yaparlardı.
  – Konar göçer ve köy yaşamında kadınlar günlük ev işlerinin yanı sıra yün eğirir, halı ve kilim dokur, yoğurt,ekmek ve peynir yaparlardı. Erkekler hayvanları otlatırdı. . Deri işleme ve keçe yapımı gibi güç gerektiren işleri de erkekler görürdü.
  – Konar göçer ve köy yaşaımda sosyal yaşamda; biraraya gelip ozanların sazları eşliğinde eğlenme, hikayeler destanlar anlatılmasının ortak kültür olduğu görülür.

  Konar göçer hayat süren, kentlerde yaşayan ve köylerde yaşayan toplumlarındaki farklılıklar
  – Yerleşik toplumlarda kadınlar bağ bahçe ve tarla işlerinde de çalışırlardı. Erkekler arım araç gereçlerini yaparlar, toprağı ekip biçerlerdi.
  – Göçebe toplumlarda hayvanlarını otlatmak için yaylalara çıkardı, kışın yaklaşmasıyla kışlaklarına dönerlerdi. Günlük yaşanlarını genelde hayvanları ile ilgilenerek geçirirlerdi.
  – Kentlerde ise aile üyeleri erkenden kalkar, erkekler iş yerlerine giderken kadınlar ev işleri ve çocukların bakımıyla ilgilenirlerdi.
  – Yerleşik toplumlar kıyafetlerini yünden ve toprak ürünleri olan pamuktan, ketenden yaparken göçebe toplumlar giysilerini genelde yünden yaparlardı

  – Yerleşik toplumların hayvansal gıdaların yayında buğday, arpa, un gibi tarım ürünleri de temel gıdaları idi.
  – Göçebeler genellikle hayvansal gıdalarla beslenirlerdi.
  – Kentler ise Un, yağ ve şeker başlıca yiyecek maddeleriydi. Bunun yanında sebze ve meyveler, pirinç, kuru baklagiller ve koyun eti beslenmede önemli yer tutardı.

  – Göçebelerin canlı bir kültür hayatı vardı. Aşık adı verilen kişiler, göçebe topluluklar arasında dolaşarak saz çalar, türkü söylerlerdi. Yaşlılar ise masalları, efsaneleri; türkü, mani ve deyişleri sözlü olarak genç nesillere aktarırlardı
  – Köylerde yerleşik hayat yaşayan toplumlar için ilkbahar, yaz ve sonbahar çalışma mevsimiydi. İnsanlar kışlık ihtiyaçlarını hazırlarlardı. Kış gecelerinde ise kadınlar ve çocuklar evde vakit geçirirken erkekler köy odalarında toplanırlardı. Burada günlük işlerden ve köyün sorunlarından konuşulur; masallar, halk hikayeleri ve destanlar anlatılır, eğlenceli oyunlar oynanırdı. Halk ozanları da çalıp söyledikleriyle köy yaşamını renklendirirlerdi. Köylerde dinî bayramlar sevinçle karşılanırdı. Evlenme ve sünnet törenlerinde şenlikler düzenlenir, Nevruz Bayramı da köylüler arasında coşkuyla kutlanırdı.
  – Kentlerde Cuma günleri Müslümanlar için haftalık tatil günleriydi. Bayram ve kandil günleri, padişahların tahta geçmesi, şehzadelerin sünnet törenleri, düğünler, baharın gelişi, ordunun sefere çıkışı ve zafer kazanması halk tarafından şenlikler ve ziyafetlerle kutlanırdı. Kentlerde hareketliliğin arttığı zamanlardan biri de panayır günleriydi. Panayırlarda alışveriş yapılır, cambazlar ve hokkabazlar gösterileriyle insanları eğlendirirlerdi.Ramazan gecelerinde camiler aydınlatılır, kentin çeşitli yerlerinde halka açık eğlenceler düzenlenirdi. Bu eğlenceler çoğu zaman sahur vaktine kadar sürerdi.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .