Cevap ( 1 )

  1. İstanbul gibi kentlerdeki günlük yaşam diğer şehirlere göre çok daha canlı ve hızlı bir hal almıştır. Şehirlerde gelişen toplumsal yapı ve etkileşim yenilikler getirmiştir. Kentlerde farklı milletlerden farklı dinlerden insanlar bir arada yaşamışlardır. Bu kozmopolit yapı hukuk sisteminde ve toplumsal yapıda bazı yeni düzenlemeleri de beraberinde getirmiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .