Kerbela Olayını kısıca anlatınız ( 10 Ekim 680).

Soru
1 Cevap 314 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Yezid döneminin en önemli gelişmesi Kerbela Olayı’dır. Yazid’in halifelini kabul etmeyen Kufeliler Hz. Hüseyini Kufeye davet ettiler.Fakat Yezid’in komutanı Ubeydullah, Hz. Hüseyin’i ve yanındakileri Kerbela’da durdurdu.Bir müddet sonra Hz. Hüseyin’i ve yanındakileri kılıçtan geçirdi (10 Muharrem 680).

    Bu olay Müslümanların; Şiiler ve Sünniler şeklinde kesin olarak gruplara ayrılmasına neden olmuştur. Kerbela’da Hz. Peygamberin torununun şehit edilmesi, İslam dünyasında Emevilere karşı isyanların çıkmasına  ve düşmanlığın artmasına neden olmuştur.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .