Cevap ( 1 )

 1. Hindistan ve Pakistan, 1947’de bağımsızlıklarını kazandıktan sonra aralarındaki mücadelenin nedeni hep Keşmir bölgesi olmuştur. 

  Pakistan ve Hindistan’ın kesişme noktasında bulunan Keşmir, verimli topraklara ve zengin yer altı kaynaklarına sahiptir. 

  Keşmir’e tamamen sahip olmak isteyen iki devlet 1948’de ilk kez savaştı. Bu savaşta Pakistan bölgenin küçük kısmını ele geçirirken büyük kısmını Hindistan almıştı. BM’nin araya girmesi ve Keşmir’de halk oylaması yapılması şartıyla ateşkes sağlandı. 

  İki devlet de bu sorunun çözümünde büyük devletlere dayanmak zorunda kalmıştır. Pakistan CENTO’ya üye olmuş, Hindistan, SSCB’ye yaklaşmıştır. 

  1965’te Keşmir bölgesinde Hindistan ile Pakistan arasında savaş başladı. Pakistan ve Hindistan, SSCB’nin aracılığıyla 10 Ocak 1966’da “Taşkent Deklarasyonu”nu imzalayarak 1965’teki savaştan önceki sınırlarına çekilmeyi kabul ettiler. Fakat Keşmir meselesi iki devlet ilişkilerinde çözülemeyen bir sorun olarak günümüze kadar geldi. 

  1989’dan sonra Keşmir’in Hindistan yönetimindeki topraklarında Müslümanlar bağımsızlık mücadelesi başlattı. Bu grupların bir kısmı Pakistan’a bağlanmayı isterken, bir kısmı da bağımsızlık istemekteydi. 

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .