Cevap ( 1 )

  1. Kıbrıs o dönemde konum itibarıyla Akdeniz’in merkezindeydi . Önemli ticaret yolları Kıbrıs sularından geçiyordu.  Ancak Ve­nedikliler Akdenizde Müslüman tüccarların gemi­lerine saldırarak Haçlı korsanlarını koruyorlardı.

    Osmanlı sınırları koruyabilmek, Akdeniz’den geçen ticareti güvenli hale getirmek için Kıbrısı fethetmiştir.

    * Kıbrıs alınarak deniz gücü gelişmiş, akdeniz ticaret yollarının ve şehirlerinin güvenliği sağlanmıştır.   

     * Doğu Akdeniz’deki Osmanlı hâkimiyeti kesinleşmiştir. 

    * Mısır, Suriye ve Anadolu kıyılarının güvenliği sağlanmıştır. 

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .