Cevap ( 1 )

  1. Kiklad (Kyklad), Ege Denizinde Delos adasının etrafına halkalar halinde dizilmiş, öz­gün adalar kültürünün Tunç Çağı’nda aldığı genel isimdir. Adalara Neolitik Çağda yerleşildiği bilinse de MÖ. 3000-2000 arasında Kiklad kültüründen söz edilebilir. Delos’un dışında Syros, Thera ve Melos adaları kültürün önemli merkezleri olarak ka­bul edilebilir. Kiklad kültürü buluntulara göre üç temel dönemsel grup halinde ince­lenir: Grotta Pelos (Naksos ve Melos adalarında) evresi, Keros Syros (aynı isimli ada­larda) evresi ve Phylakopi (Melos adasında) evreleri. Kiklad sanatı daha ziyade ça­ Kiklad (Kyklad), Ege Denizinde Delos adasının etrafına halkalar halinde dizilmiş, öz­gün adalar kültürünün Tunç Çağı’nda aldığı genel isimdir. Adalara Neolitik Çağda yerleşildiği bilinse de MÖ. 3000-2000 arasında Kiklad kültüründen söz edilebilir. De- los’un dışında Syros, Thera ve Melos adaları kültürün önemli merkezleri olarak ka­bul edilebilir. Kiklad kültürü buluntulara göre üç temel dönemsel grup halinde ince­lenir: Grotta-Pelos (Naksos ve Melos adalarında) evresi, Keros-Syros (aynı isimli ada­larda) evresi ve Phylakopi (Melos adasında) evreleri. Kiklad sanatı daha ziyade ça­nak çömlek ama özellikle de genelde adak için kullanılan idoller ile kendini bulmuş plastik eserler ile öne çıkar. Profili yassı idoller, yarı plastik figürler, Gretto’lar (Pelos evresi) ve Syros figürinleri, temel malzemesi mermer olan idollerin önemli örnekleridir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .