Cevap ( 1 )

  1. Uygulara son vererek tarih sahnesine çıkmışlardır. (840 yılı)

    Ötüken merkezli kurulan son Türk devletidir.

    En uzun destanlar arasında yer alan Manas Destanı Kırgızlara aittir.

     

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .