Cevap ( 1 )

 1. Örgün Eğitim Kurumları

  Sıbyan mektepleri
  Medreseler
  Enderun (saray mektebi)
  Harem (saray mektebi)
  Şehzadegân (saray mektebi)
  Askeri Eğitim Kurumları
  Acemi Oğlanlar Ocağı
  Yeniçeri Ocağı

  Yaygın Eğitim

  Camiler
  Mescitler
  Tekke ve zaviyeler
  Dergâhlar
  Loncalar
  Alimlerin evleri
  Saray ve köşkler
  Kütüphaneler
  Sahaflar

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .