Cevap ( 1 )

  1. Konsolosluk Mahkemeleri: Osmanlı tebaasından olmayan ve geçici olarak burada ikamet eden yabancıların kendi aralarındaki anlaşmazlıkların görüşüldüğü yargı mercidir.
    Cemaat Mahkemeleri :Evlenme, boşanma, miras, vasiyet vb. hukuki işlemlerde (medeni) gayrimüslimler kendi hukuklarına tabiydi. Kendi aralarındaki davalara Cemaat Mahkemeleri bakardı.
    Şeri Mahkemeler: idari, mali ve adli her türlü davaya bakılırdı. İslam hukukuna uygun olarak hazırlanan kanunnameler uygulanırdı. Şeri Mahkemeler öncelikle Müslümanların birbirleriyle ve gayrimüslimlerle olan davalarına bakmakla yükümlüydü. Bunun yanında bu mahkemeler gayrimüslimlerin kendi aralarındaki davalara bakma yetkisine de sahipti.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .