Kleistenes Kimdir? Kleistenes Hakkında Bilgi verir misiniz?

Soru
1 Cevap 522 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Antik Yunanistan’da Atinalı bir soyludur. MÖ 501’de anayasal düzene geçmiş böylece Demokrasinin ilk adımlarını atmıştır.  Bu nedenle Eski Yunan uygarlığında demokrasinin ilk uygulamalarına örnek gösterilir. Yaptığı kanunlar sayesinde Atina‘ ya demokrasiyi getirmiştir. Halk arasındaki soylu, zengin, fakir sınıf ayrımını ortadan kaldırmıştır. Halk meclisi kurmuştur ve bu meclise geniş yetkiler vermiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .