Cevap ( 1 )

    • Köylülerin borcunu affeder. Borcunu ödeyemediği için köle durumuna düşenlere özgürlüklerini geri verir.
    • Zengin, soylu, fakir gibi sınıf farkını ortadan kaldırır.
    • Halk meclisi kurarak halkın yönetimde söz sahibi olmasını sağlar. Tiranlık rejimini yasaklar
    • Solon’un açtığı 400’ler meclisini 500’e çıkarır. Meclis mali işler, savaş, dış politika ile uğraşır.
    • Demokrasiyi gerçek anlamda Atina’ya yerleştirir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .