Kök Türklerde hukukla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Aşağıdaki metni okuyarak soruyu cevaplandırınız.

Soru

1. Kök Türklerde hukukla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Aşağıdaki metni okuyarak soruyu cevaplandırınız.

Türklerde Hukuk 585 yılında Kök Türk Devleti’nin başında bulunan İşbara Kağan içeriden ve dışarıdan vurulan darbeler yüzünden bunalmış ve Çin İmparatorluğu’ndan yardım istemişti. Onun bu dileğine olumlu cevap veren Çinliler buna karşılık İşbara Kağan’dan “Çin âdetlerini benimsemelerini” talep ettiler. O da: “Bizim âdet ve geleneklerimiz çok eski çağlardan beri devam edegelmiştir. Bundan dolayı onları değiştirmeye benim gücüm yetmez. Bizim topraklarımızda idare edilenlerle yönetenler arasında kurulmuş olan düzeni yaralamaya ben cesaret edemem.” diyerek her şeye rağmen törelerinden (hukuk kurallarından) vazgeçemeyeceğini söylüyordu

1 Cevap 575 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Metinde de görüldüğü gibi Türklerde örfi hukuk kuralları olarak kabul gören gelenek ve görenekler yani töreler hem yönetenler hem de halk için çok kıymetliydi. Milli değerlere, geçmişten gelen törelere değer veriliyordu.

     

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .