Cevap ( 1 )

 1. Konar Göçer yani göçebe hayatı yaşayan toplumlarda;
  – hayvancılık, avcılık yaygındır.
  – Ticaret gelişmiştir.
  – çadırlarda yaşarlar ve mevsimsel olarak soğuklar başladığında daha sıcak bölgelere göç ederler.
  – savaş yetenekleri gelişmiştir.
  Yerleşik hayat yaşayan toplumlarda da
  – hayvancılık, avcılık yapılır
  – yaşadıkları bölgeye yerleşip tarıma yönlenerek tarım ürünleri ile hayatlarını sürdürürler. Böylelikle bu toplumda tarım daha çok gelişmiştir. Toprağa bağlı hayat göçmelerini engeller veya göçmeleri için neden olmaz diyebiliriz.
  – mimari diğer toplumlara göre daha çok gelişmiştir. Mimari yapılar taş yapılardan oluşur.
  – Dönemsel olarak göç yaşanmaz.

  Ayrıca Bakınız : Konar Göçer Toplumlar ve Yerleşik Toplumlar Arasınzdaki Benzerlikler ve Farklılıklar

  En iyi cevap

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .