Cevap ( 1 )

 1. Konar Göçer toplumlar yani bir yerde yerleşik hayat yaşamayan göçebe topluklarda savaşçı özellikleri gelişmiştir.
  Savaşçı özellikleri gelişir çünkü;
  * Orduları hafif silahlı ve hızlı hücum yapabilen süvarilerden oluşturdu.
  * ne zaman ve hangi koşullar altında saldırıya uğrayacakları belli olmaz. Her zaman kendilerini korumaya hazır güçleri, yetenekleri olmalıdır. Aktif ve hareketleri yapıları sayesinde askeri alanda strateji oluşturmada başarılılardır.
  * En iyi atlı süvarilere sahiplerdir.
  * Yabancı topluluklara karşı kendilerini koruma güdüsünün bu yeteneklerini geliştirmesinin yanında gıdalarını da avcılıkla karşılamaları , onların pusu kurma, uzaktan alt etme gibi yeteneklerini gelişmelerini sağlamıştır .
  * Silahlarını dönemin koşullarına uygun olarak hep en üst seviyeye getirirlerdi.
  * Alan savaşlarında başarılıdırlar ancak teçhizatları, büyük şehir surları aşmalarını sağlamada yetersiz olduğundan büyük kalelere veya güçlü imparatorluklara saldırılar konusunda pek başarı elde edememişlerdir.
  * İyi yay kullanırlardı
  * Ordularında gerektiğinde kadınlar da savaşlara katılırdı.
  * Bu topluluklar askeri lojistik bakımından da önemli ölçüde tecrübelidirler. Sürekli olarak göç ettikleri için göç sırasında neyin nasıl olacağını çok iyi bilirler, lojistik faaliyetlerde askeri alanda da tecrübelidirler .
  * Göç ederken gerçekleştirdikleri, beslenme, barınma, dinlenme, ortak hareket etme, haberleşme faaliyetlerini askeri tatbikat olarak da gerçekleştirmişlerdir. Böylece askeri alanda ve savaş yeteneklerinde üstün gelmişlerdir.

  En iyi cevap

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .