Cevap ( 1 )

 1. ♦   Kore, 1910–1945 yılları arasında Japonya’nın egemenliği altındaydı.

    ♦   1945 yılında yapılan Postdam Konferansı’nda SSCB, Uzakdoğu savaşına katılmaya karar verdi. 

    ♦   Bunun üzerine Kore toprakları askeri harekât bakımından 38. Enlem çizgisi ile ikiye ayrıldı. Bu çizginin kuzeyi SSCB, güneyi ABD askeri harekât sahası olarak kabul edildi. SSCB, ABD Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası attıktan sonra, Japonya’ya savaş ilan etti ve 38. Enlem çizgisine kadar ilerledi. 

    ♦   Kore II. Dünya Savaşı’ndan sonra (Japonya’nın yenilmesi üzerine) Kuzey ve Güney diye ikiye bölünmüş oldu. Kuzey Kore SSCB, Güney Kore ise ABD işgali altındaydı. 

    ♦   1949’da Çin, komünist rejimin yönetimi altına girince, Asya’da güçlenen SSCB, ABD’yi Kore’den uzaklaştırmaya karar verdi. 

    ♦   SSCB’nin talimatı üzerine Kuzey Kore 25 Haziran 1950’de Güney Kore’ye saldırıya geçti. 

    ♦   Bu saldırı üzerine ABD, Birleşmiş Milletleri harekete geçirdi. Güvenlik Konseyi, çeşitli milletlerin askerlerinden meydana gelen bir “Birleşmiş Milletler Kuvvetleri” oluşturdu. 

    ♦   Türkiye’de Kore Savaşı’na bir tugay asker göndermiş ve bu durum, 1951 yılında NATO’ya alınmasında etkili olmuştur. 

    ♦   Kore Savaşı Haziran 1950’de başladı ve Temmuz 1953’t6 Panmunjom Ateşkesi’nin imzalanmasıyla sona erdi. Bu mütarekeye göre Kuzey ve Güney Kore arasındaki sınır yine 38. Enlem oluyordu. 

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .