Cevap ( 1 )

 1. Küçük Kaynarca’nın en önemli maddeleri Kırım’a bağımsızlık verilmesi ve Rusların Ortodoksların hamisi sayılması maddeleridir.

  Kırım’a bağımsızlık verilmesiyle, Ruslar Kırım’ı ele geçirme konusunda önemli bir adım atmışlardır.

   

  Ruslar Osmanlı Ortodokslarının koruyucusu olmaları ile, Osmanlı Devleti’nin iç işlerine sık sık karışacaklar, böylelikle Balkan milletleri üzerinde etkili olacaklardır.

  Not: Bu antlaşmadan sonra Osmanlı Devleti’ne ” Hasta Adam ” denilmeye başlanmıştır.

   

  Bu antlaşmadan sonra Rusya Kırım’ın içişlerine karışmaya başlamış, kendi taraftarı olan Şahin Giray’ı Han seçtirmiştir.

   

  Osmanlı devletinin buna itirazı ve Fransa’nın araya girmesiyle “Aynalıkavak Sözleşmesi” yapılmıştır.

  Çok geçmeden, 1783 tarihinde Kırım’ı işgal ederek Rus topraklarına katmışlardır. Böylelikle Fatih döneminden beri devam eden Karadeniz’deki

  Türk egemenliği sona erecektir. Aynı zamanda halkı Müslüman olan ilk toprak kaybıdır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .