Cevap ( 1 )

 1. Dünya’da yaşanan gelişmeler, teknolojik buluşlar her geçen gün artmakta ve insan yaşamı kolaylaşmaktadır.

  Fakat bu durum insanlık için yeni sorunların ortaya çımasına da neden olmaktadır. Örneğin, küresel ısınma, sera etkisi yaratmakta, bu da Dünya ikliminin değişmesine, buzulların erimesine, suların yükselmesine neden olmaktadır. Küresel ısınmaya neden olan uygulamaların büyük bölümü sanayileşmiş ülkelerden kaynaklanmaktadır. 

  Kyoto Protokolü: Küresel ısınmanın meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek amacıyla 1992 yılında BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne ek niteliğinde “Kyoto Protokolü” hazırlandı. 1997 Aralık ayında Japonya’nın Kyoto kentinde görüşülmeye başlanan protokol, Şubat 2005’te yürürlüğe girdi.

  Türkiye de 13 Mayıs 2009’da protokolü imzaladı. Günümüzün en önemli sorunlarından biri çevre kirliliğidir. Çevre kirliliğini genel olarak hava, su, toprak, gürültü kirliliği biçiminde sınıflandırabilir.

  Su kaynaklarının her geçen gün azalması, fosil yakıt kullanımı sonucunda meydana gelen asit yağmurları, nükleer atıkların artması çevreyi olumsuz etkileyen etkenlerin başında gelmektedir. Birçok gelişmiş ülkede nükleer atıkların ve fosil yakıtların olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması için güneş, rüzgâr, dalga enerjisi gibi enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. 

  Dünyadaki hızlı nüfus artışı, açlığı ve işsizliği büyük boyutlara ulaştırmaktadır. 

  Dünyada tarımda makineleşme, ilaçlama ve sulama imkânlarının gelişme göstermesi ile üretim miktarında, tarım ürünlerinden alınan verimde büyük oranda artış gözlenmektedir.  

  Günümüzde hala dünyanın bazı bölgelerinde, özellikle Afrika ve Güney Asya gibi yerlerde yetersiz beslenme ve açlık sorunu ile mücadele edilmektedir. Açlık sorununun giderilmesi için BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), BM Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir. 

  Gen teknolojisi açlık sorununa çözüm olabileceği düşüncesiyle desteklenmektedir. Günümüzde 170 bitki türünde çalışılarak toplam 2672 adet gen yapışı değişime uğramış bitki çeşidi geliştirilmiştir. 

  Günümüzde terör eylemleri de küreselleşmiş olup bir ülkede yaşanan terör olayları diğer birçok ülkeyi de etkilemektedir. 

  Küreselleşme nedeniyle bir bölgede ortaya çıkan salgın hastalıklar dünyanın bir başka bölgesine kolaylıkla sıçrayabilmektedir. Dünyada son yıllarda etkili olan salgın hastalıklar şunlardır: AIDS, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Kuş Gribi, SARS (Akut Solunum Yolu Yetmezliği Sendromu), Hepatit,  Sıtma, Domuz Gribi (A/H1 N1 Virüsü). 

   

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .