Cevap ( 1 )

  1. Kürk yolu, adından da anlaşılacağı üzere kürk ticaretinin yapıldığı güzergahı ifade etmektedir.
    Kürk Yolu, adını tarih boyunca çeşitli hayvanların kürklerinin batı ülkelerine doğru taşınmasından almıştır. 751 yılında Türklerle Çinliler arasında yapılan Talas Savaşı sonrası Türkler ve Araplar arasında siyasi, sosyal ve kültürel yakınlığın başlaması ile birlikte ticaret de gelişmişti. Türkler ve Araplar arasındaki ticaretin gelişmesinde Kürk yolu önemli rol oynamıştı.
    Kürk ticareti yapılan başlıca hayvanlar şunlardır: Sincap, sansar, tilki, samur, kunduz, vaşak vb. hayvanların kürkleridir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .