Kurtuluş Savaşı sürecinde elde edilen askerî başarılar ve uluslararası etkilerini tarihsel sıralamaya uygun olarak olarak eşleştirip yazınız.

Soru
, 1 Cevap 2542 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Kurtuluş Savaşının ilk cephesi Doğu Cephesidir
  – Doğu Cephesinde, Ermenilere karşı savaş açılmıştır. 9 Haziran 1920 ’de doğu bölgesinde geçici seferberlik ilan edildi.Karabekir komutasındaki Türk Ordusu taarruz ederek Ermenileri Doğu Anadolu’daki işgal ettikleri topraklardan çıkarmıştır. (Çünkü Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan beri Ermeniler, gerek Ermenistan içinde gerek sınıra yakın yerlerde Türkleri toptan öldürmekten vazgeçmiyorlardı. 1920 ’nin sonbaharında Ermeni kıyımı dayanılmaz noktaya gelmişti).

  Sonrasında, Batı Cephesinde yapılan savaşlar sırasıyla:
  – Birinci İnönü Savaşı (6-11 Ocak 1921 ) yunanlılarla yapılmıştır. İlk düzenli ordu kurulmuştur. İstiklal Marşı hazırlanmıştır. Misakı milliyi tanıyan Ruslarla moskova antlaşması imzalanmıştır. Afganistan ile dostluk antlaşması imzalanmıştır.İtilaf Devletleri bu savaş sonunda Londra Konferansı’nı düzenlemişler. TBMM’nin uluslararası itibarı artmıştır.
  – İkinci İnönü Savaşı (23 Mart-1 Nisan 1921 ): İtalyanlar işgal ettikleri topraklardan, Fransızlar Zonguldak’tan çekilmiştir. İngilizler Malta’daki Türk esirleri serbest bırakmıştır.
  – Eskişehir – Kütahya Savaşı
  – Sakarya Meydan Savaşı (23 Ağustos-13 Eylül 1921 ) : Rusya, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ile Kars Antlaşması imzalanarak Doğu sınırlarımız kesinleştirilmiş, Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalanmıştır.Yabancı devletlerin TBMM Hükümeti’ne itibar etmiştir.
  – Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı’nda kazanılan zafer ile; Kurtuluş Savaşı zaferle sona ermiştir. Yunanlılar topraklarımızdan atılmıştır. İşgal devletleri ile Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .