Cevaplar ( 2 )

 1. Orta Asya’dır. Türklerin Orta Asya’daki ilk yurtları bölgede yer alan Ötüken dağı, Altay dağı ve Sayan dağları çevresidir. “Türklerin anayurdu Ötüken” olarak da anılmaktadır.

  Kuzeyinde: Sibirya
  Batısında: Hazar Denizi ve Itil boyları
  Doğusunda: Kingan Dağları
  Güneyinde: Hindikuş ve Karanlık Dağları yer almaktadır.
  Bu geniş alanda Türkler ilk olarak Altay-Sayan Dağları’nın kuzeybatısı, Tanrı Dağları’nın kuzeyi, Aral Gölü’nün çevresi ve Hazar Denizi’nin doğusu arasında kalan bölgede yaşamışlardır.

 2. Türkler’in ilk ana yurdu Orat Asya’da; Batı’da Hazar Denizi’nden Doğu’da Kingan Dağları’na,Kuzey’de Altay Dağları’ndan Güney’de Hindukuş ve Karanlık Dağları’na kadar uzanan bölgedir.

  Bu bölge, coğrafi yapısı ve iklim şartlarının da elverişli olması nedeniyle Türkler tarafından Ana Yurt olarak tercih edilmiştir.

  Göçebe kültürünün sonucunda şu durumlar ortaya çıkmıştır.

  *Merkezi yapı güçlenememiş,

  *Teşkilatçı özellik gelişememiş,

  *Mimari ve şehircilik ortaya çıkmamış,

  *Ekonomi, hayvancılığa dayalı kalmış,

  *Askeri yapıysa gelişmiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .