Cevap ( 1 )

 1.  

  • Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını ön görür,
  • Din ve vicdan özgürlüğünü sağlar,
  • Dini inançları kullanarak halkın sömürülmesinin önüne geçer,
  • Devlet yönetiminde aklın hakim olmasını ister,
  • Dinde de serbest düşüncenin ve araştırmanın önünü açar,
  • Toplumun inancında hoşgörünün hakim olmasını sağlar,
  • Dinin gerekleri için hizmet edilmesini de sağlar,

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .