Cevap ( 1 )

 1. 1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşmasından 1730 yılındaki “Patrona Halil İsyanı”na kadar geçen döneme Lale Devri denir.

  Bu dönemin padişahı III. Ahmet, Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır.

  Ayrıca Bakınız
  Lale Devri Hakkında
  Lale Devri ıslahatları hangi yönleriyle 17. yüzyılda yapılan ıslahatlardan ayrılır?
  Lale Devrinin Özellikleri

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .