Cevap ( 1 )

 1. Önceki yüzyıllarda yapılan ıslahatlar genel olarak Osmanlı’nın kötüleşen maliyesini düzeltme, isyanları bastırma, devlet otoritesini kurma, iç piyasadaki ürünleri koruma, tımar sistemini düzeltme, ithalata (yabancı ülkelerden mal, ürün alımına) yönelik, devletin eski gücünü kazanmasına yönelik yapılmıştı 

  Lale Devri yapılan ıslahatlardan en belirgin özelliği ;

  * Osmanlının Avrupa tarzında yaptığı yenilik, gelişim hareketleri olmaları
  * Avrupa’dan geri kalınan konulara ağırlık verilmesi,
  * Avrupalıların üstünlüğünün nedenlerinin araştırılmasıyla Osmanlıda zayıf kalınan konulara önem verilmesi
  * Avrupa’nın kültür, sanat, sanayi, tarım ve askeriyesi hakkında incelemelerin sonucundan yola çıkılması
  * İthalatta, Av­rupa’ya olan bağımlılığı azaltmak için ülke içinde kaliteli ürün / mal üretimleri yapılma çabaları (pamuk, ipek, yelken bezi ..vs)
  * Arapça, Farsça ve Batı dillerin­den eserlerin tercüme edilmesi 

  Ancak ıslahatlar amacına pek yaklaşamamıştır: Daha çok Avrupanın mimari ve kültürü örnek alınmış, saray yaşamının gösteriş ve görkemini Osmanlı ülkesine getirme eğilimi göstermiştir.  Batı’daki yenilikleri inceleyen Osmanlı devlet adam­ları bilimsel, kültürel, askerî ve teknolojik yenilikleri Osmanlıya getirememiştir.  Sa­ray’ın güttüğü bu politika halk arasında yoksulluk ve sıkıntıları artmıştır. 

  Ayrıca Bakınız:
  Lale Devri Hakkında
  Lale Devri ıslahatları hangi yönleriyle 17. yüzyılda yapılan ıslahatlardan ayrılır?
  Lale Devrinin Özellikleri

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .