Cevap ( 1 )

 1. Bu dönemde Avrupa ile savaş yaşanmamış, barış içinde yaşamak fikri ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti Avrupa’yı daha iyi tanıyabilmek için Paris, Londra gibi şehirlere elçiler göndermiştir. Bu devirdeki diğer yenilikler ve ıslahatlar şunlardır:

   

  Matbaa kuruldu. (Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından 1727’de İstanbul’da kuruldu.

  Matbaada basılan ilk eser Vankulu Lügatı’dır.)

  Yeniçerilerden bir itfaiye bölüğü oluşturuldu.

  Yalova’da kağıt, İstanbul’da kumaş ve çini fabrikaları kuruldu.

  Yeni Kütüphaneler açıldı.  Doğu ve batı eserleri tercüme edildi.

  Çiçek aşısı yaygınlık kazandı.

  Lağımcı ve Humbaracı ocaklarında ıslahatlar yapıldı.

  Mimarlık, resim ve minyatür sanatları gelişti.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .