Cevaplar ( 2 )

  1. Lidyalıların ve İyonyalılarn kısa zamanda yıkılmasının sebebi, ordularının farklı farklı kavimlerden toplanan ücret karşılığı savaşan askerlerden oluşmasıdır. İyonyalılar zaten şehir devletleri şeklinde yapılanmıştır. Her bir şehir devleti kendi içinde bağımsızdı ve ticaret çok geliştiği için askeri alanda bir ihtiyaç olmadığından gelişme göstermemişlerdir.

  2. Lidya Devleti’nin ortadan kalkmasından sonra Persler 200 yıl boyunca Anado­lu’ya hâkim olmuşlardır. Pers egemenliğinde Lidya’nın zenginliği devam etmiştir, Bu durum MÖ. geç 6. yüzyıla tarihlenen çok zengin buluntulara sahip Uşak-Güre tümülüslerinden anlaşılmaktadır. Buluntular arasında çok kaliteli bir işçilik göste­ren gümüş, altın ve elektron kaplar ve mücevherat dikkat çekmektedir. Bu eserler bugün halk arasında Karun Hazinesi olarak adlandırılan eserler olup Uşak Arke­oloji müzesinde sergilenmektedir. Anadolu’da Pers hâkimiyeti MÖ. 333 yılına ka­dar sürdü. Bu yıllarda Anadolu’da yerli kültürlerin yerine Yunan kültürü yayılmış ve özgün Anadolu Uygarlıkları sona ermiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .