Cevaplar ( 2 )

  1. Osmanlı Devleti döneminde esnaf ve sanat birliklerini ifade eder.  Üretimde uyulması gereken kuralları belirlemek ve geçerli kılmak, kaliteyi sürekli kılmak, Ham madde temin ve dağıtımını adaletli ve eşit yapmak gibi görevleri vardı. Gerektiğinde ceza-i uygulama yetkisi de vardı.

  2. Osmanlılarda aynı meslek grubuna ait insanların bir araya gelerek oluşturdukları esnaf teşkilatına denir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .