Cevaplar ( 2 )

  1. Macarlar, Hıristiyanlığın Katolik mezhebini benimseyen tek Türk boyudur.

  2. Macar boyları Peçenek baskısı sonunda bugünkü Macaristan’a yerleştiler. Avrupa’nın batısına ve güneyine akınlar yaptılar. 995 yılında Germen Kralı’nın karşı akını sonucunda büyük yenilgi aldılar. Bu tarihten itibaren yavaş yavaş Hristiyanlaşarak kültürel özelliklerini kaybettiler.
    UYARI : Macarlar, Hristiyanlığın Katolik mezhebini benimseyen tek Türk boyudur. Dinlerindeki değişim devlet yapılarına yansımış, boylar birliğine dayalı siyasi yapıdan, krallık sistemine dayalı bir yapıya geçmişlerdir.
    Macarlar aynı zamanda, Germenlerin Balkanlara inmesi ve Balkanlardaki Slavlarla kuzeydeki Slavların birleşmesini engellemişlerdir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .