Cevap ( 1 )

  1. Uygarlık olarak da adlandırılır. Bir ülkenin veya milletin gelişmişlik düzeyini ifade ederken kullanılan bir kelimedir. Medeni kökünden türemiştir. Modern anlamda gelişmiş toplumları ve ülkeleri ifade ederken kullanılır. Buradaki gelişmiş olmaktan kastedilen düşünce, sanat, ahlak, teknoloji gibi birçok değerin bütün olarak ifade edilmesidir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .