Cevap ( 1 )

  1. Medeniyetlerin oluşmasıyla birlikte devletler arasında sosyal, siyasi ve ekonomik hayat da gelişmiştir. güçlü medeniyetlerle zayıf medeniyetler arasındaki anlaşmazlıklar beraberinde askeri çatışmaları da meydana getirmiştir. Devletler arasındaki askeri anlaşmazlıklar sonucunda savaşların artmasıyla birlikte saldırı ve savunma amacıyla askeri teşkilatlar kurulmuştur. Ayrıca devletler kendi sınırlarını korumak ve mevcut sınırları içerisinde huzuru tesis etmek için askeri teşkilatlara ihtiyaç duymuştur. bütün bu nedenlerden dolayı medeniyetler askeri teşkilatlanmaya ihtiyaç duymuş ve bu ihtiyaçlardan dolayı askeri yapılarını geliştirmişlerdir. Asker yapılar geliştikçe savaşların sebep olduğu yıkımlar da artmıştır. 1. ve 2.Dünya savaşları bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .