Cevap ( 1 )

  1. Medeniyetlerin tarihi gelişimine baktığımızda Coğrafyanın önem kazandığını görebiliriz. Mesela ilk medeniyetler daha çok su kenarlarında gelişme göstermiştir. Suya yakın olan düzlük alanlarda ilk yerleşimlerin gelişmesi insanların en temel ihtiyacı olan su kaynaklarına yakın olma ihtiyacından gelir. Anadolu’nun tarihteki ilk yerleşimler arasında yer almasında 3 tarafının sularla çevrili olması etkilidir. Ancak uygarlıkların gelişmesi ve ticaretin yaygınlaşması da Yine Coğrafi özelliklerden etkilenmiştir. Göç yolları ve Ticaret yolları da bölgelerin coğrafi özelliklerine göre şekillenmiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .