Cevap ( 1 )

  1. Hz. Muhammed’in hicret ettiği dönemde, Medine’de karışıklıklar vardı. Bazı müşrik Arap kabilelerinin ve Yahudilerin, kendi aralarındaki ve birbirleri ile çekişmeleri yaşamı zorlaştırmaktaydı. Hz. Muhammed, Medine’de kabileciliğe ve toplum içindeki çatışmalara son vermek, Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlar ile yerli halkı kaynaştırmak, bir toplumun diğerine üstünlük iddialarını ortadan kaldırmak için muhacir ve ensar arasında kardeşlik ilan etti. Böylelikle bu kişilere toplum olma bilinci kazandırıldı; birbirlerini kabul etmelerini, aralarında bilgi ve tecrübe paylaşımı, ortaklaşa iş yapma ve üretme anlayışı geliştirildi.

    Hz. Peygamber, Müslümanlar arasında birliği sağladıktan sonra Medine’deki başka dinden topluluklarla içerik olarak anayasal özellikler taşıyan ve İslam Devleti’nin ilk yazılı anlaşması olan Medine Sözleşmesi’ni imzaladı. Bir antlaşma niteliğindeki Medine Sözleşmesinin amacı:

    –   Medine’de Müslüman ve başka dinden olan toplumlar ile dinî ve  siyasi bir birlik meydana getirmektir.

    –  Medine toplumunu yeniden düzenleyen bir sistem oluşturmaktır. Sözleşme ileToplumdaki bireylerin birbirleriyle ve yabancılarla olan ilişkileri, din ve vicdan hürriyeti, hak ve sorumlulukları belirli esaslara bağlandı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .