Cevap ( 1 )

  1. Selçuklulardan alınan kültürde de yer alan Medreseler Osmanlı Devleti döneminde daha çok değer kazanmıştır. Medreselerde din ve devlet adamları yetiştirmeye yönelik eğitimler verilmiştir. Dönemlerinde saygı gören ilim adamları medreselerde eğitim görmüştür. O yıllarda medreselerde daha çok usta çırak ilişkisine dayanan eğitimler yaygındı. Osmanlı devlet yönetiminde ve geleneğinde medreseler oldukça önemli bir yere sahiptir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .