Mekkeli müşrikler, hangi antlaşmayla Müslümanların varlığını resmen tanımıştır?

Soru
, 1 Cevap 819 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. 628 yılında Medine’deki Müslümanlar, Kâbe’yi tavaf ederek umre ibadetlerini yapmak için Mekke’ye yola çıkmıştır.  Hudeybiye mevkine yaklaştıklarında, Hz Osman geliş amaçlarını Mekke’li müşviklere bildirmek için elçi olarak gittiğinde müşvikler Hz Osman’ı esir aldılar.  

    Bunun üzerine Hz. Peygamber, yanındaki sahabelerden Mekkelilere karşı koymak ve Hz. Osman’ı kurtarmak için biat aldı. Durumun ciddiyetini anlayan Mekkeliler gönderdikleri bir elçi vasıtası ile Hudeybiye Antlaşması’nı yaptılar.  Mekkeliler, Hudeybiye Antlaşması ile Müslümanları resmen tanımıştır.

    Bu antlaşmaya göre Müslümanlar, o yıl Mekke’ye giremeyecek ve umre yapamayacaktı. Mekkeli bir kimse Hz. Muhammed’in yanına kaçarsa velisinin isteği üzerine geri verilecek, fakat bir müslüman kaçarak Mekke’ye sığınırsa iade edilmeyecekti. Bu antlaşma sonucunda Kureyş ittifakı parçalanmış, İslam’ın yayılması hızlanmış ve birkaç sene içerisinde neredeyse Arap Yarımadası’nın tamamına Müslümanlar hâkim olmuştur. 

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .