Mekkelilerin İslam Dinine Karşı Çıkmalarının Nedenleri nelerdir?

Soru
1 Cevap 366 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1.  

  -İslamiyet’in insanları eşit olarak kabul etmesi(köle ve soylu ayrımı olmaksızın)

  -İslamiyet’in kabile üstünlüğünü

  -Mekke’nin ileri gelenlerinin ekonomik durumlarının zedeleneceğinden endişe duymaları

  -Mekkelilerin geleneklerinden vazgeçmek istememeleri

  Mekkelilerin baskı ve işkencelerinin artması nedeniyle ilk hicret Habeşistan’a 615 yılında yapılmıştır.

  621 ve 622 yıllarında gerçekleşen “Akabe Biatları” ile Medineliler Hz. Muhammed’i Medine’ye davet etmişlerdir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .