Cevap ( 1 )

  1. 1250 yılında Aybey adında bir Türk komutanı öncülüğünde Mısır’da devlet kuran Memluklular, Moğolların Bağdat’ı işgalinden sonra Abbasi halifesinin koruyuculuğunu üstlenerek siyasi bakımdan İslam dünyasının lideri olmuşlardı. Memluklular Mısır’a doğru ilerleyen İlhanlI Moğollarını 1260 yılında Ayn Calud Savaşı’nda yenerek onları Suriye’den çıkarmışlardır. Ayrıca Moğol baskısı altındaki Türkiye Selçuklularına dayardım etmişlerdir. Fatih Dönemi’nde Osmanlılarla arası açılan Memluklulara 1517 yılında Yavuz Sultan Selim son vermiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .