Cevaplar ( 2 )


 1. Osmanlı yol ağının her biriminde, taşımacılığın en hızlı biçimde yapılmasını sağlayan örgüttür. Haberleşmede bu örgüt tarafından sağlanıyordu.

 2. Osmanlı Devleti merkez ile taşra arasındaki iletişimi  kuruluş yıllarında ulaklarla gerçekleştiriyordu.
  Ulaklar ihtiyaçları halinde halkın malına el koyabiliyor, gittikleri bölgelerde hayvanları ve kendileri için yemek kalacak yer gibi ihtiyaçlarını halktan talep edebiliyordu.

  Devlet sınırlarının genişlemesi, merkez ile eyaletler arasında iletişimin zayıflaması ve ulakların görevlerini kötüye kullanıp halka eziyet etmeye başlamaları nedeniyle Kanuni döneminde 1539’da devlet içi iletişimi sağlamak için menzil teşkilatı kuruldu.

  Kuruluş amacı menzillerin eyaletlerin durumu ile sınır boylarından elde edilen bilgileri devlet merkezine bildirmek ve hükümetin emirlerini gereken yerlere ulaştırmak idi. Sonraları ordunun sefer esnasında ihtiyaçlarının temini, özel haberleşmeler, ordunun merkez ile iletişimi, şehirler arasında irtibatın ve nakliyenin sağlanması gibi amaçlara da yönelmiştir.

  Osmanlı Devleti o dönemlerde  sürekli savaş halinde olduğundan menzil teşkilatı önemli bir yere sahiptir.

  19.yüzyılın son yarısında menzil teşkilatlanması tamamen yenilenerek Osmanlı Posta Teşkilatı kuruldu.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .