Cevaplar ( 2 )

  1. Merkantilizm; XVI. Yüzyılın ortasından XVII. yüzyılın sonlarına kadar Batı Avrupa’da etkili olmuş bir ekonomik anlayıştır. Bu anlayışa göre bir ülkenin zenginliği sahip olduğu altın, gümüş gibi değerli madenlerin miktarıyla ölçülebilir.
    Merkantilizme göre, yönetim ekonomide korumacı bir rol üstlenmeli, dış satımı desteklemeli ve dış alımı sınırlandırmalıdır.

  2. Merkantilizm; Ülkenin refahını sahip olduğu altın, gümüş vb. değerli madenlere bağlayan, ülkedeki değerli maden yataklarının işletilmesine önem veren ve ihracatı artırıp ithalatı azaltmaya çalışan iktisat öğretisidir

    Yani merkantilizm anlayışına göre, bir ülkenin ne kadar altın, gümüş vb. değerli madenleri varsa ülke o kadar zengindir.

    Bakınız: 17.yüzyılda Avrupa’da ekonomi alanında ortaya çıkan merkantilizm düşüncesinin temel esasları nelerdir?

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .