Cevap ( 1 )

  1. Mezopotamya: Güneydoğu Anadolu’dan başlayarak, Basra Körfezine kadar uzanan, Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bölgeye Mezopotamya denir.

    Mezopotamya Verimli topraklara sahip olması, iklim şartlarının uygun olması ve göç yolları üzerinde bulunması gibi nedenlerden dolayı sık sık istila ve göçlere sahne olmuş, insanlar arasındaki kültür etkileşimi fazla olduğundan medeniyet bu bölgede gelişmiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .