Millî birliği güçlendiren unsurların neler olduğunu söyleyiniz.

Soru
1 Cevap 890 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Millet;
  – ortak bir tarihsel mirasa sahip olan,
  – bu tarihsel ve kültürel mirasa birlikte sahip çıkan,
  – aynı vatanda beraber yaşamak konusunda istekli davranan,
  – dil, tarih ve kültür gibi kavramlarla birbirine bağlanan topluluğa denir.
  Milli birliği güçlendiren unsurlarda milleti oluşturan bu unsurlardır. Yani sorunun cevabı;
  – Dil, tarih, kültür ve ülkü birliği
  – Millî kültür
  – Millî eğitim
  – Misakımillî
  – Türklük bilinci
  – Manevi değerlerdir

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .