Cevap ( 1 )

 1. Bir ülkede vatandaşların milli birlik ve beraberlik içinde yaşayabilmesi için bireylere düşen görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

  ♦   Bireylerin kendi bağımsızlığından, kendine özgü değerlerinden ödün vermeden diğer milletlerle medeni ilişkiler içerisinde yaşayabilmesi
  ♦   Aralarındaki kültürel bağlarını korumaları, birlikle çalışabilmeleri, tek vatan tek millet tek yürek olabilmeleri
  ♦   Aynı topraklarda yaşayan farklı toplulukların ortak değerler etrafında kaynaşabilmeleri
  ♦   Aralarında inanç ve mezhep ayrımcılığı yapmayarak tüm dinlere saygı duyması
  ♦   Tarihlerini öğrenmeleri ve dillerini korumaları, eğitime önem vermeleri
  ♦   Birbirleri ile dayanışma ve yardımlaşma içinde olabilmeleri
  ♦  Hukukun üstünlüğüne inanmaları, kanunlara saygı gösterip uymaları
  ♦   Ülkelerinde düzeni korumak için vatandaşlık görevlerinin yerine getirilmeleri
  gerekir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .