Cevap ( 1 )

  • Öncelikle milli gücümüze dayanmak ve bağımsızlığımızı üstün tutmak,
  • Milli sınırlar içinde kalmak,
  • Gerçekçi ve barışçı olmak,
  • Uluslar arası ilişkilerde eşitliğe dayanan ilişkiler kurmak,
  • Milli politikayı yürütürken iç teşkilatı dikkate almak,
  • Başka devletlerin politika ve yönetim sistemlerinden etkilenmemek,
  • Bilim ve teknolojiyi rehber kabul etmek.

  Atatürk dış ilişkilerde özellikle bağımsızlığımızın zedelenmemesine dikkat edilmesini istemiştir. Çünkü Atatürk’e göre bağımsız olmayan devlet gerçekte devlet değildir. Atatürk’ün önem verdiği ikinci ilke de ilişkilerin mutlaka barışçı yoldan sürdürülmesi olmuştur. Bunu da “ Yurtta barış dünyada barış” ilkesiyle açıklamıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .