Millî egemenlik ve ekonomik egemenlik arasında nasıl bir ilişki vardır?

Soru

Millî egemenlik ve ekonomik egemenlik arasında nasıl bir ilişki vardır? Aşağıda Atatürk’e ait bir özdeyiş verilmiştir. Metni okuyup  cevaplandırınız.

Tam Bağımsızlık

“Tam bağımsızlık için şu prensip vardır: Milli egemenlik, ekonomik egemenlikle pekiştirilmelidir …. Siyasi ve askerî zaferler, ne kadar bü- yük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa kazanılacak başarılar yaşayamaz, az zamanda söner.”

http://turkoloji.cu.edu.tr/ATATURK/ arastirmalar/aktan_ataturk_ekonomi_politika.pdf

, 1 Cevap 1260 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Bir devletin siyasi anlamda egemenliğini kazanması, savaşlardan başarı ile çıkması o milletin bağımsız olması için yeterli değildir. Siyasi,politik bağımsızlığın yanında ekonomik olarak da devletin bağımsız olması ile ancak tam bir bağımsızlıktan bahsedilebilir.

    Devletin siyasi, ekonomik her anlamda bağımsız bir devlet olabilmesi için; kendi ekonomisini yönetmesi, halkının, devletinin ihtiyaçları gidermek kendi ekonomik kaynaklarını değerlendirmesi ve kullanması; başka devletlerin ekonomik denetimine ve boyunduruğuna girmemesi, ekonomik bağımsızlıktan taviz vermemesi şarttır .

    Aksi durumda ekonomik bağımlıktan ötürü diğer devletlerin boyunduruğundan çıkamayacağı için onların yönlendirmesi, emparyalizmi altında ezilecektir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .