Cevap ( 1 )

  • * Trakya Paşaeli Cemiyeti: Trakya’nın Yunanlılara geçmesini engellemek amacıyla kurulmuştur.
  • * İzmir Müdafa-i Hukuk u Osmaniye Cemiyeti: İzmir ‘ in Yunanlılara verilmesini engellemek amacıyla kurulmuştur. ( Reddi İlhak Cemiyeti )
  • * Trabzon Muhafazai Hukuk u Milliye Cemiyeti: Trabzon ve çevresinde kurulmak istenen Rum Pontus Devletine karşı kurulmuştur.
  • * Kilikyalılar Cemiyeti: Adana ve yöresinin işgal edilmesine karşı olarak kurulmuştur.
  • * Şark Vilayetleri Müdafa-i Hukuk u Milliye Cemiyeti: Doğu Anadolu’nun işgal edilmesini önlemek amacıyla kurulmuştur.
  • * Milli Kongre : “Kuva-i Milliye ” deyimini kullanan ilk siyasi kuruluştur.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .