Cevap ( 1 )

  1. Osmanlılarda araziler 2 gruba ayrılmıştı;

    Mülk arazileri; mülkiyet hakkı Devletin olan araziler

    Miri Araziler; mülkiyet hakkı arazi sahibinde olan arazilerdir.

    Miri arazilerdeki toprakların üzerinde yaşayan kişilere işletilme hakkı verilirdi. Böylece Devlet topraklarında üretimin sağlanmış olurdu.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .