Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan Sonra İşgal Edilen Yerler ve İşgal Eden Devletleri yazar mısınız?

Soru
1 Cevap 358 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. 30 Ekim 1918’da imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’ndaki yenilgisinin sonucunda imzalanmıştır. Antlaşma galip devletlere gerekli gördükleri her yeri işgal etme hakkı veren Osmanlı için çok ağır bir anlaşmadır.  Anadolu ve Trakya her türlü işgale açık bir duruma geliyordu. Nitekim Antlaşmanın hemen ardından işgaller başladı.

  • İngiltere, Musul, Antep, Urfa ve Maraş’ı işgal etmiştir ancak Antep, Maraş ve Urfa, Paris Barış Konferansı’nda, Fransa’ya bırakmıştır
  • Fransa, Adana, Afyon, Mersin, Dörtyol’u işgal etmişlerdir.
  • İtalya Konya, Antalya, Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Fethiye
  • Ermeniler; Doğu Anadolu’da 6 vilayetin Ermenilere bırakılacağına ilişkin maddesiyle Doğu Anadolu’da yayılarak bölgedeki Türklere zulmetmeye, baskı uygulamaya başladılar. Kozan, Osmaniye, Mersin ve Adana’ya Fransızlarla birlikte Ermeni çetecileri de geldi.Sarıkamış ve Kars’ı işgal ettiler.
  • İtilaf Devletleri; İstanbul’u
  • Fransızlar; Dörtyol’u, Mersin’i, Pozantı’ya kadar Adana ilini, Afyon İstasyonu’nu işgal ettiler.
  • Yunanistan;  15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgale başladı. Bu işgale tepkiler Kurtuluş Savaşı’mızı başlamasına doğru giden süreci tetiklemişti.r.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .