Cevap ( 1 )

 1. A- Siyasal Hükümler:

  Boğazlar derhal açılacak ve İstihkamları İtilaf devletleri tarafından işgal edilecekti.

  (Ünlü 7.Madde ) Bu madde ile itilaf devletleri 30 Ekim 1918 den sonraki işgallerinin hukuksal dayanağını oluşturmuşlardır*.Osmanlı Devletinin tüm egemenlik haklarını sınırlayıcı niteliktedir.* Anadolu’nun tamamen işgal edilebileceği anlamı taşımaktadır.

  Doğu Anadolu’da altı vilayette karışıklık çıkarsa (Erzurum, Van, Diyarbakır, Sivas, Bitlis, Elazığ ) işgal edebileceklerdi.* Bu maddeyle bu bölgede Ermeni Devleti kurma hazırlığı söz konusudur.

  Tüm haberleşme ve Ulaşım gereçleri Anlaşma devletlerinin dolaysız denetimi altına alınacaktı. ( Geniş kapsamlı bir işgal girişimi)  * Bu hükümler Osmanlı Devletinin Siyasal bağımsızlığını yok etmeye yöneliktir.

  B- Askeri Hükümler:

  Güvenliğin sağlanması için gerekli olan askerden fazlası hemen terhis edilecek ( Ordu dağıtılacak )

  Silah ve Cephane teslim edilecek

  Tersane ve Donanmaya el konulacak

  Anadolu dışındaki çarpışmış olan birlikler derhal teslim olacaklar

  Savaşta alınan esirler geri verilecek, Türklerden esir düşenler geri verilmeyecek.

  Boğaz İstihkamları İtilaf devletlerine verilecek (İşgal edilecek )

  * Askeri hükümler savunma gücünü ortadan kaldırmayı dolayısıyla işgalleri kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

  C- Ekonomik Hükümler  :

  Demiryolları ve Limanlar İtilaf devletlerinin denetimine bırakılacak

  Bütün yeraltı kaynakları İtilaf devletlerinin denetimine bırakılacak.

  * Mondros ateşkes antlaşması hükümlerinin Osmanlı Devletini Siyasi, Askeri ve Ekonomik açıdan fiilen bitirdiğini söyleyebiliriz

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .