Cevap ( 1 )

  • * Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi. (Trakya ve İstanbul’un güvenliğini tehlikeye düşürmüştü.)
  • * Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun ateşkes önerisinde bulunması ( 4 Ekim 1918 )
  • * Not: Savaşı yenilgiyle kapatan Bulgaristan’da Kral ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Avusturya ve Almanya’da Cumhuriyet ilan edilerek rejim değişikliği oldu. Osmanlı İmparatorluğunda milli mücadele sonucu rejim değişikliği olmuştur.
  • * Dünya savaşı, yenik bitiren İttifak devletlerinin rejimlerini etkilemiştir.
  • * Anlaşma devletlerinin kuvvet ve Malzeme üstünlüğü.
  • * Peş peşe savaşlara giren Anadolu’nun savaş gücünün tükenmesi.
  • * Wilson prensiplerinin “çoğunluğu Türk olan yerlerin Osmanlı egemenliğine bırakılacağı” hükmüne umutlanılması.
  • * Tamamen yok olmaktansa, antlaşma yapılmasının uygun görülmesi.

  Antlaşma Ahmet İzzet Paşa kabinesinin Bahriye Nazırı Rauf  Orbay başkanlığında bir heyet ile Anlaşma devletleri adına İngiliz amirali Calthorp arasında Limni adasının Mondros Limanında Agamemnon adlı bir zırhlıda imzalandı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .