Cevap ( 1 )

  1. Aristokrat bir aileden gelen Montesquieu, aristokratik libaralizmi savu­nur. Yasaların Ruhu adlı eserinde, iklimler kuramı, yönetim biçimleri kuramı ve kuvvetler ayrılığı üzerin­de durmuştur. Montesquieu’ya göre “kuvvet kuvveti durdurmalı ” yoksa özgürlük olmaz. Onun bu görüşü Batı demokrasisinin temeli olacak­tır. Devletin üç ayrı görevi olduğun­dan söz eder; yasaları yapmak, bun­ları uygulamak ve suçluları cezalan­dırmak. Böylece her güce bir karşı güç oluşturularak, kuvvetin kuvveti durdurması sağlanacaktı. Yürütme gücünün krala verilmesini, yasama gücünün ise halk ve soylulardan oluşan iki meclise verilmesini savu­nan Montesquieu’nun amacı; kral, soylular ve halk arasındaki siyasi ve sosyal den­geyi sağlamaktır. Öte yandan krala veto hakkı vermiş, yargı üzerinde de yasama­nın yetkisini tanımıştır. Aslında Montesquieu, sınırlı yani meşruti monarşiyi savun­muştur. Önemi, güçler ayrılığına ilişkin görüşlerinden kaynaklanmaktadır. Montesquieu’dan sonra güçler ayrılığı ilkesi demokrasinin koşulu haline getirilecektir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .